Privacyverklaring Bookora

Laatste update: 19 mei 2022

Dit privacystatement beschrijft hoe we omgaan met je persoonsgegevens als je ons platform op Bookora.nl gebruikt en een bestelling plaatst. Ook wordt hierin beschreven hoe we cookies en vergelijkbare technieken gebruiken als je ons platform bezoekt.

Door akkoord te gaan met dit privacystatement, geef je toestemming voor het gebruik van de cookies m.b.t. Google Analytics. Dit privacystatement gaat in per 21 juni 2018 en vervangt, indien van toepassing, alle eerder door Bookora verstrekte informatie over het gebruik van je persoonsgegevens.

1. Identiteit en de contactgegevens van Bookora

1.1 Bookora is de partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van je persoonsgegevens via de website Bookora.nl. Deze website is een online (self-)publishing platform, bestemd voor personen die zich akkoord hebben verklaard met de gebruikersovereenkomst die beschikbaar is op royalty.nookery.nl.

Juridische naam: Bookora Media B.V.
Handelsnaam: Bookora
Postadres: Utrechtseweg 92, 3702 AD Zeist
E-mailadres: info@bookora.nl
Telefoonnummer: +31(0)85-0608052
KvK-nummer: 74135961

Voor vragen over dit privacystatement kan je contact met ons opnemen via het e-mailadres info@bookora.nl, of per post: Utrechtseweg 92, 3702 AD Zeist.

2. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

2.1 We gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden (en op basis van de volgende rechtsgronden), namelijk zodat:

 • je een bestelling bij ons kan plaatsen (rechtsgrond: uitvoering van overeenkomst waarbij je partij bent of zal zijn);
 • je het platform kan gebruiken in overeenstemming met de gebruikersovereenkomst (rechtsgrond: uitvoering van overeenkomst waarbij je partij bent of zal zijn);
 • we kunnen voldoen aan fiscale bewaarplichten gerelateerd aan de bestellingen (rechtsgrond: wettelijke verplichting die op ons rust);
 • we het gebruik van ons platform kunnen meten en ons platform op basis van de metingen kunnen verbeteren ten behoeve van je ervaring met Bookora (rechtsgrond: ons gerechtvaardigde belang deze gegevens te mogen verwerken).


3. Persoonsgegevens

Door jou verstrekte gegevens

3.1 Bookora verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van ons platform en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Voor het plaatsen van een bestelling is het noodzakelijk dat we je factuur- en adresgegevens hebben. Deze persoonsgegevens ben je verplicht te verstrekken. Doe je dit niet, dan kan je geen bestelling plaatsen bij Bookora en/of kunnen wij geen klantrelatie met je onderhouden. Het gaat om de volgende verplichte gegevens:

 • Voor- en achternaam, adresgegevens: om je correct te kunnen adresseren en in verband met de uitvoering van de gebruikersovereenkomst;
 • Telefoonnummer en e-mailadres: om contact met je te kunnen opnemen en voor het versturen van de nieuwsbrief (zie ook hoofdstuk 7);
 • Gegevens over je activiteiten op onze website: zie hiervoor de bepalingen over Google Analytics (hoofdstuk 4);
 • Bankrekeningnummer, tenaamstelling bankrekeningnummer: om betalingen te kunnen faciliteren;
 • Bedrijfsnaam, BTW-nummer en KvK-nummer: om je bedrijf correct te kunnen adresseren en voor het opstellen van facturen en nota’s.

3.2 Naast bovengenoemde verplichte gegevens kan je ook vrijwillig gegevens verstrekken. Bijvoorbeeld in verband met: het aanmaken van een profiel op onze website (zoals je portretfoto ten behoeve van metadata voor boeken), correspondentie of in telefooncontact met ons.

3.3 Het voorgaande laat onverlet dat er statistische analyses op basis van de gegevens kunnen worden uitgevoerd, zolang de uitkomst van de analyse geen persoonsgegevens bevat. Deze anonieme statistische inzichten mogen volgens de wet- en regelgeving worden uitgevoerd; hiervoor is je toestemming niet benodigd.

4. Gebruik van cookie en vergelijkbare technieken

4.1 Ons platform gebruikt cookies of vergelijkbare technieken zoals javascripts, flashcookies, HTML5-local storage en web beacons , waarbij gegevens worden geplaatst en/of uitgelezen van je device waarmee je het platform bezoekt, zoals je computer.

4.2 Deze technieken worden gebruikt om:

 • ervoor zorgen dat deze website naar behoren functioneert (‘functionele cookies’),
 • het gebruik van het platform kunnen meten (‘analytic-cookies’).

Jouw toestemming voor cookiegebruik

4.3 Door akkoord te gaan met dit privacystatement, geef je toestemming voor het gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken, zoals hieronder omschreven:

 • Analytic-cookies: dit zijn cookies van Google Analytics, Google Inc. (domein: google-analytics.com). Het doel hiervan betreft het bijhouden van statistieken over het bezoek aan ons platform, waaronder statistische informatie over het bekijken van een artikel en video’s. De levensduur van deze cookies zijn maximaal 2 jaar. Voor informatie over hoe Google Inc. met je gegevens omgaat, zie de Beveiligings- en privacyprincipes van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl en het Privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. Je kan Google Analytics ook weigeren d.m.v. de browser-add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google Analytics is door ons privacyvriendelijk ingesteld, op basis van de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

4.4 Ook worden functionele cookies gebruikt op ons platformdomein. Het gaat om cookies die worden geplaatst om bepaalde lettertypes te tonen, afkomstig van de domeinen fonts.googleapis.com en fonts.gstatic.com. Dit zijn functionele cookies met geringe privacygevolgen waarvoor geen toestemming gevraagd hoeft te worden.

Jonger dan 16 jaar?

4.5 Let op: als je jonger bent dan 16 jaar dan moet je toestemming voor het gebruik van cookies worden gegeven door je ouder(s), voogd of wettelijk vertegenwoordiger. De ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger kan deze toestemming altijd intrekken door naar ons te mailen.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

5.1 Je persoonsgegevens worden ontvangen door partijen die de gegevens nodig hebben om de dienstverlening te faciliteren die Bookora aanbiedt. Het gaat hier om verwerkers van betalingen, partij(en) die overbelasting van het platform voorkomen en partij(en) die het platform hosten of zorgen voor gegevensopslag; zoals hieronder nader uiteengezet.

5.2 Om ervoor te zorgen dat ons platform niet overbelast raakt, maken we gebruik van de dienstverlening van Cloudflare, Inc., gevestigd in San Francisco, Verenigde Staten van Amerika. Het kan zijn dat Cloudflare hiervoor je persoonsgegevens verwerkt, zoals je IP-adres. Cloudflare mag deze persoonsgegevens verwerken, omdat zij zich houdt aan de voorwaarden van het EU-VS privacyschild. Leer hoe Cloudflare hieraan deelneemt: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active. Zie ook: https://www.cloudflare.com/privacyshield/.

5.3 De betalingen – en de daarmee door jou ingevulde gegevens – worden verwerkt door onze payment provider Mollie B.V. Deze provider verwerkt de gegevens die je verstrekt voor de betaling. Mollie is gevestigd aan de Keizersgracht 313 (1016 EE) Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30204462. Leer hier hoe Mollie met persoonsgegevens omgaat: https://www.mollie.com/nl/privacy.

5.4 De persoonsgegevens die (tijdelijk) via onze website worden verwerkt, worden gehost door Savvii B.V. Savvii gevestigd aan de Oranjesingel 76 te (6511 NZ) Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 853106927. Leer hier hoe Savvii met persoonsgegevens omgaat: https://www.savvii.nl/privacyverklaring/.

6. Bewaartermijnen

6.1 Vanwege de fiscale bewaarplicht bewaren we de gegevens die gerelateerd zijn aan royalties, zoals statements en creditfacturen, voor een periode van 7 jaar. Dit zijn wij wettelijk verplicht te doen. Andere gegevens die gerelateerd zijn aan jou als klant van Bookora, worden tot 6 maanden bewaard na het beëindigen van de Gebruikersovereenkomst.

6.2 Daarnaast hanteert Bookora de volgende bewaartermijnen voor de hierna te noemen typen gegevens:

 • Voornaam en e-mailadres nieuwsbriefabonnee: 6 maanden of zolang de abonnee lid blijft van de nieuwsbrief. Na het uitschrijven van de nieuwsbrief worden de gegevens binnen 6 maanden volledig worden verwijderd van alle toepasselijke systemen.
 • Personalia sollicitanten: 4 weken na sluiting van de vacature voor bijvoorbeeld stemacteurs, editors en proofers. Bij doorlopende vacatures verwijderen wij de gegevens binnen 4 weken indien de sollicitant niet geschikt wordt bevonden voor de functie.

6.3 In andere gevallen, waarvoor geen wettelijke bewaarplicht geldt, bepaal je zelf de bewaartermijn van de gegevens door de betreffende persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te laten verwijderen. Hiervoor kan je een verzoek indienen bij Bookora. Stuur hiervoor een e-mailbericht met je verzoek naar het e-mailadres info@bookora.nl of stuur je verzoek per post via Utrechtseweg 92, 3702 AD, Zeist.

7. Nieuwsbrief

7.1 Als je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief of als je een klant van ons bent, dan ontvang je per e-mail aan Bookora gerelateerde mededelingen of aanbiedingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief. Je kan je altijd van de nieuwsbrief afmelden door de opt-out optie te gebruiken die onderin iedere nieuwsbrief is opgenomen.

7.2 De nieuwsbrieven worden mogelijk gemaakt door ConvertKit LLC (“ConvertKit”). ConvertKit is gevestigd in Boise (Idaho), Verenigde Staten van Amerika. ConvertKit mag persoonsgegevens verwerken, omdat zij zich houdt aan de voorwaarden van het EU-VS privacyschild. Lees hier hoe ConvertKit daaraan deelneemt: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008RtoAAE&status=Active. Zie ook: https://convertkit.com/privacy/.

8. Beveiliging

8.1 De gegevens die je via het platform invult, worden beveiligd verzonden. Dit kan je zien aan het ‘slotje’ in de adresbalk van de browser. Ons platform is goed beveiligd, zo blijkt uit deze test: https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=[URL]&hideResults=on.

8.2 Naast technische beveiligingsmaatregelen hanteren we ook juridisch-organisatorische maatregelen ter beveiliging van je gegevens. Zo gebruiken we je persoonsgegevens niet voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de doelen genoemd in dit privacystatement en worden onze verwerkers gebonden aan verwerkersovereenkomsten.

9. Jouw rechten

9.1 Je hebt het recht om Bookora te verzoeken om inzage van en rectificatie – of wissing – van je persoonsgegevens. Daarnaast kan je in sommige gevallen om beperking verzoeken van de betreffende gegevensverwerkingen. Ook heb je in sommige gevallen het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en een recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’).

9.2 Bookora verstrekt – in ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek – informatie over het gevolg dat aan je verzoek is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Bookora stelt je binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging als dat nodig is.

9.3 Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens) of de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/klacht-indienen-bij-consuwijzer).