Welk BTW-tarief geldt voor mijn royalty?


Als ontvanger van royalty’s voor luisterboeken kun je wettelijk te maken krijgen met omzetbelasting. Ook wel BTW genoemd.

Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Hieronder vind je een aantal situaties. Bepaal hiermee of wij over de uitbetaalde royalty’s omzetbelasting moeten berekenen.

Je bent de auteur en eigenaar van het auteursrecht op het boek

Als auteur van een boek ben je vrijgesteld van omzetbelasting.

Over de uitbetaalde royalty’s berekenen we geen omzetbelasting. Deze hoef je dus ook niet af te dragen aan de Belastingdienst.

Je bent een Nederlandse uitgeverij die beschikt over het eigendom van het auteursrecht

Als uitgeverij kun je geen beroep doen op de vrijstelling omzetbelasting voor auteurs.

Op de uitbetaalde royalty’s berekenen we 9% omzetbelasting.

De berekende omzetbelasting moet je aangeven. Dit doe je in de periodieke aangifte omzetbelasting. En afdragen aan de Belastingdienst. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk.

Je bent een stemacteur/editor/naluistercontroleur

Over de door jou verrichte diensten berekenen we 9% omzetbelasting.

De berekende omzetbelasting moet je aangeven. Dit doe je in de periodieke aangifte omzetbelasting. En afdragen aan de Belastingdienst. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk.

Je bent een buiten Nederland, maar binnen de Europese Unie gevestigde uitgeverij/stemacteur/editor/naluistercontroleur

De ontvangen royalty’s worden zonder omzetbelasting aan je uitgekeerd. Hierbij wordt een beroep gedaan op de verleggingsregeling wegens intracommunautaire diensten.

Deze regeling houdt in dat je als ontvanger de omzetbelasting verlegt naar Bookora. Of een van haar partnermaatschappijen. Op de royalty statement die je van ons ontvangt, vind je het omzetbelastingnummer van Bookora.

Vermeld in de aangifte omzetbelasting dat je de omzetbelasting hebt verlegd. En in een aparte Listing-opgave vermeld je het bedrag en omzetbelastingnummer waarnaar je de omzetbelasting hebt verlegd.

Deze aparte opgave is een wettelijke verplichting waaraan je dient te voldoen.

Afhankelijk van de lokale verplichting uit de omzetbelastingwetgeving in jouw land, kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. Neem hiervoor contact op met je eigen adviseur.

Je bent een buiten Nederland en buiten de Europese Unie gevestigde uitgeverij/stemacteur/editor/naluistercontroleur

De ontvangen royalty’s worden zonder omzetbelasting aan je uitgekeerd.

De omzetbelasting wordt namelijk wettelijk verlegd naar Bookora. Waarna Bookora deze omzetbelasting voor jou afdraagt aan de Nederlandse Belastingdienst.